QUI SOM

El Club Social es constitueix com una estructura de suport social per tal que les persones que hi participen, disposin d’una xarxa social de referència i puguin superar els obstacles que dificulten la seva participació en activitats del seu entorn comunitari . El club per tant, té una funció rehabilitadora i d’inclusió social , posant l’èmfasi de la seva intervenció en la participació activa de l’usuari , fomentant espais d’autogestió i l’assumpció de responsabilitats. La missió del club social és ajudar a les persones amb trastorn mental a utilitzar les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació , integració en la comunitat i qualitat de vida; promoure un estil de vida en el que les activitats de lleure siguin importants per la persona tenint present que la identitat del club va més enllà del lleure, incidint i recolzant el projecte vital de la persona.