L’Associació La Muralla s’encarrega de donar suport als familiars amb els diferents programes:

GRUP MULTIFAMILIAR DE SUPORT I AJUDA MÚTUA (GAM)

Grup d’ajuda mútua que es realitza amb una periodicitat quinzenal durant una hora. El grup, dirigit als socis familiars que conviuen amb un malalt mental, està constituït per tal de oferir suport a la família i a la figura del cuidador, centrant el treball terapèutic en el suport emocional als familiars. El suport emocional proporcionarà saber acompanyar i entendre als altres membres del grup que pateixen un problema. El suport emocional que es transmiteix pot ajudar a la persona a ajustar-se a la situació que està visquent o bé a canviar la situació. El grup està dirigit per personal terapèutic que fan de vehiculació durant la sessió i a més a més de fer les diferents xerrades corresponents es fan activitats externes com xerrades de professionals o celebracions de festes, accions que fan que es creïn vincles més forts entre els participants.
XERRADES D ’INTERÈS PSICO-SOCIAL
Les xerrades són un dels espais clàssics de comunicació de les famílies de la nostra entitat. Portades a terme per professionals de la salut mental o del tema específic que es parli, les xerrades permeten compartir les preocupacions comuns de les famílies i buscar solucions conjuntes a temes concrets. Les xerrades tenen com objectiu respondre a una necessitat de comprensió de la malaltia mental, de les seves manifestacions i de la complexitat de compartir l’experiència d’aquesta malaltia amb els seus familiars.
ESPAI D’ATENCIÓ PERSONALITZADA
A través de l’atenció d’una psicòloga especialitzada, s’ofereixen sessions individuals en les quals s’aborden aspectes de la vida quotidiana i de salut psíquica i emocional dels familiars que es veuen afectats pels efectes de la malaltia mental en l’entorn familiar. L’objectiu d’aquest espai és donar suport emocional i eines personals per tal de superar els moments d’estrès i facilitar assessorament personal en els diferents aspectes de la vida. S’utilitza el despatx del club social o el despatx de l’entitat a l’hotel d’entitats en hores convingudes.
SORTIDES RESPIR
Es realitzen anualment sortides de Respir per als usuaris les quals permeten a les famílies disposar d’uns dies per a poder gaudir de temps lliure sense haver de preocupar-se pel seu familiar que realitza accions d’oci i lleure amb un acompanyament professional. Des de la nostra entitat, també gestionem sortides per als familiars anuals com pot ser el Dia de les Famílies o una sortida de cap de setmana durant la qual les famílies es poden oblidar de la rutina i de la tensió familiar que s’acumula.